Mats Sundin Retires (Translation: Swedish » English)

nhlMats Sundin has retired. He spoke in front of reporters at a news conference at Stockholm's Grand Hotel, and he spoke in Swedish.

Here's what he said:

Ishockeyn är som ett drama utan manuskript. Ett envig i ett känslomässigt kaos där varje byte har sitt eget liv. Manuskriptet skrivs under spelets gång och när alla gör ett bra jobb är slutet alltid lika ovisst.

Detta är för mig tjusningen med hockey.

Det känns tråkigt att i dag berätta för er att min karriär som professionell ishockeyspelare är över.

Min karriär inom den sport som jag älskat och älskar, som har gett mig så mycket, format mitt liv, även det liv jag har nu framför mig.

Jag har fått vara med om en resa både sportsligt och mänskligt och som jag inte kan sammanfatta i några få meningar.

Skulle jag få välja skulle jag fortsätta spela ishockey på elitnivå tills jag blir 65 år och pensionär, tyvärr så blir du pensionär i ishockey betydligt tidigare än så…

När jag som barn började med ishockey så drömde jag som så många andra om att bli en berömd spelare.

Att en gång bli så bra att jag kunde ta en plats i Tre Kronor och NHL.

Det var en pojkdröm som för mig gick i uppfyllelse.

Nu när karriären är över kan jag fortfarande överraskas av glädjen att plötsligt inse att jag har förverkligat min dröm!

Jag står i evig tacksamhetsskuld till alla hockey fans. Människor som följt och stöttat mig under hela min karriär, utan er hade jag aldrig stått här idag! Mina fantastiska föräldrar samt nära och kära.

Särskilt tack till Toronto där jag spenderat 13 år av min karriär.

Toronto är och kommer alltid att vara mitt andra hem.

Alla svenska och kanadensiska fans utan vilkas stöd mitt hockeyliv hade varit meningslöst. Ni har betytt mer än vad ett vanligt tack kan uttrycka.

Nu när jag blivit äldre och karriären går mot sitt slut ser man saker på nya sätt. Sporten får en lite annorlunda betydelse, som ung värderade jag alltid slutmålet högst, som äldre uppskattar jag kanske resan dit mer.

Sollentuna HC, Dif, Quebec Nordiques, Toronto Maple Leafs och Vancouver Canucks är alla organisationer som jag vill tacka för att de gett mig en chans att spela ishockey – att jag fått haft min passion som yrke.

Men livet som professionell ishockeyspelare har även ett vardagligt slit med stor psykisk och fysisk påfrestning, långa resor med mycket tid borta från familj, nära och kära. Något jag nu ser fram emot att ta igen.

Jag ser fram emot nya utmaningar!

TACK ALLA!

Thanks to Google Translate, I can tell you what that means in English.

Ice Hockey is like a drama without a script. A duel in an emotional turmoil in which every byte has its own life. Manuscript down during the game and when everyone is doing a good job is the end always uncertain.

This is for my fascination with hockey.

It feels sad to be here today to tell you that my career as a professional hockey player is over.

My career in the sport that I loved and love, which has given me so much, my life style, even the life I have now before me.

I got to be part of a journey both sporting and human and that I can not summarize in a few sentences.

Would I get to choose, I would continue playing hockey at the elite level until I am 65 years old and retired, unfortunately you will be retired in the ice much earlier than this ...

When I began as a child with hockey, I dreamed that so many others to become a famous player.

That once become so good that I could take a seat on the Three Crowns and the NHL.

It was a boyhood dream for me came true.

Now that his career is over, I can still surprised by the joy of suddenly realize that I have realized my dream!

I am in eternal debt of gratitude to all hockey fans. People who have followed and supported me throughout my career, but you, I had never been here today! My wonderful parents and loved ones.

Special thanks to Toronto where I spent 13 years of my career.

Toronto is and always will be my second home.

All Swedish and Canadian fans without whose support my hockeyliv had been futile. You have meant more than a simple thank you can express.

Now when I grew older and his career is coming to an end you can see things in new ways. The sport may be a slightly different meaning, as young ladies, I always end up the case, as older, I appreciate the journey there maybe more.

Sollentuna HC, Dif, Quebec Nordiques, Toronto Maple Leafs and Vancouver Canucks are all organizations that I wish to thank for that they have given me a chance to play hockey - I have had my passion as a profession.

But life as a professional hockey player is also an everyday wear with great mental and physical stress, long trips with a lot of time away from family, friends and loved ones. Something I now look forward to catching up.

I look forward to new challenges!

THANK YOU ALL!

Mats was our best player for 13 seasons. He was also:

  • the longest-serving European captain in NHL history
  • the first European player to be drafted No.1 when the Quebec Nordiques selected him in 1989
  • tops among Swedish players with 564 goals, 785 assists and 1,349 points in his NHL career
  • the NHL record holder for most regular season overtime goals with 15
  • the Leafs' franchise all-time leader in goals (420) and points (984)

I've mentioned Mats Sundin's name in 329 entries. Enjoy them all again for the first time!

Mats Sundin


Share this entry

Comments (9 - click here to join in!)

Argie

One of my favorite Leafs of all time. The greatest trade in leaf history was getting him for the over-rated, under-preforming, ailing, one dimensional Wendy Clark.

No one should be allowed to wear #13 for the Leafs ever again.

September 30, 2009 @ 10:16 AM

elvis

I agree with Argie but sadly, that won't happen as Mats didn't die while a member of the Leafs. Stupid team rule...that's the only way a number can be retired. The number will be honoured, however.

September 30, 2009 @ 11:13 AM

Toronto Mike Verified as the defacto Toronto Mike

Not to be that guy, but Ace Bailey didn't die until he was 88 years old.

But yeah, Sundin's number will be honoured ASAP but never retired.

September 30, 2009 @ 11:20 AM

Chris

Finally. Glad the soap opera is over.

September 30, 2009 @ 11:29 AM

Argie

I know they don't retire numbers (with the exception of 5 & 6) but no one has worn #17 since Clark left. His contribution to the Leafs was much less than Sundin's.

September 30, 2009 @ 11:35 AM

Hank

The reason is because Clarkie had a personality & not some stiff cardboard one that was glued to Sundin.

Favourite player of all-time. No one the Leafs are a bunch of losers with fans like you.

Yawn.

September 30, 2009 @ 12:53 PM

LEW

Thank you for honouring one of our beloved Canucks Mike.
Good luck with the season Leaf fans; hopefully we (the Caucks) will meet you in the finals!

September 30, 2009 @ 1:09 PM

Freddie P.

Sundin can say all we wants.. but he screwed Leaf fans on his way out, and he failed miserably when there was money on the line.

See ya!!!!!

September 30, 2009 @ 3:39 PM

Oliver

Don't look now, but Freddie P posted a blog entry about it and he's not crying.

Come to think of it, neither am I. :)

September 30, 2009 @ 6:43 PM

Leave a comment


Only 9 comments? C'mon, we can do better... Leave a comment above and let's keep this conversation going!


« Buy Canadian Stacked Washer / Dryer Combo Wanted »